Hydrantové systémy

Hydrantové systémy


Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí

Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1

Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.

Hydrantový systém se skládá:

 • skříň hydrantu
 • tvarově stálá hadice
 • kulový ventil z poniklované mosazi
 • požární sprchové proudnice
 • propojovací hadice

Použití:

 • Po otevření skříňě si ověříme, zda je proudnice uzavřena, otevřeme kulový ventil na přívodu (systém se zavodní). Z navijáku odvineme potřebné množství hadice k místu požáru a otočením hlavy proudnice nastavíme požadovaný tvar proudu vody.

Hydrantové systémy k zapuštění do zdi

Hydrantový systém do zdi se skládá z dílů shodných s hydrantovým systémem se skříní. Pouze vlastní skříň je nahrazena rámečkem z uzavřených profilů. Tento rámeček slouží k upevnění ramene s navijákem a dveří s otočným uzávěrem a možností plomby.

K výhodám tohoto provedení patří zlepšený přístup pro napojování na vodovodní řád, větší životnost i pevnost rámu a pod.. Ostatní údaje jsou shodné s předchozím provedení.

Hydrantové systémy se zploštělou hadicí C52

Dle ČSN 730873 novelizováno červen 2003 a ČSN EN 671-2
Slouží k připojení na přívodní potrubí DN 2 a více

Skládá se z:

 • požární proudnice TAJFUN - TURBO C 52
 • hadice C 52 délky 20 m
 • nástěnného hydrantu Al C 52
 • ocelové skříňky (š 500 x 570 x h 210)
 • koše

 

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508