Hasicí přístroje

Hasicí přístroje

Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístoj uvádí v činnost. Hasivo se samočinně vytlačuje z nádoby trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo tlakem vyvinutým chemickou reakcí. Hasicí přístroje se dělí na:

Každý z typů hasicích přístrojů je sice určen pro jiný účel, ale jejich princip je společný: hasivo odnímá plamenům kyslík a ochlazuje je. Vodní hasicí přístroje navíc smáčením hořícího materiálu znemožňují jeho dalšímu hoření.

Dále je možné dělit hasicí přístroje dle typu náplně na :

  • Ruční
  • Pojízdné
  • Přívěsné

Ruční hasicí přístroj je (jak již název napovídá) ručně přenosný, s hmotností náplně asi do 10 kg a dobou činnosti nejvýše 60 sekund.
Pojízdné a přívěsné has. přístroje mají větší obsah hasicí látky a jsou umístěny na podvozku (obvykle dvoukolovém). Podle použitého druhu hasiva mohou být převládající ruční hasicí přístroje halonové, pěnové, práškové, sněhové, vzduchopěnové a vodní. Hasicí přístroje, zejména ruční, jsou určeny k hašení začínajícího požáru, tj, pro první protipožární zásah, prováděný uživateli objektu. Ruční hasicí přístroje se umísťují v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru, ale v poloze chráněné před jeho přímými účinky a dobře přístupné též po vzniku požáru. Doporučují se umísťovat v chráněných únikových cestách typu A a v požárních předsíních chráněných únikových cest typu B a C, a to na společném místě s nástěnnými požárními hydranty, s tlačítky el. požární signalizace a dalšími prvky požárního zabezpečení objektu. Tato místa musí být označena a osvětlena svítidly nouzového osvětlení.

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508