Hydranty - www.HASICI-PRISTROJE.net

Hydranty - revize a údržba

"Co přesně obnáší taková revize a údržba hydrantových systémů? Které úkony jsou její součástí? Co je nutno zkontrolovat?". Takové otázky často slýcháme od našich zákazníků, a proto bychom zde na ně rádi odpověděli. Následující body tedy shrnují výkony, které od nás může zákazník při revizi hydrantů očekávat:

Kontrolujeme:

 • Umístění hydrantového systému. Zařízení musí být volně přístupné a nepoškozené, komponenty nesmí být zkorodovány a musí doléhat (být těsné).
 • Návody k obsluze. Ty musí být jasné a čitelné
 • Označení umístění hydrantu. Ten musí být zřetelně označen
 • Upevnění na stěnu. Je nutné, aby bylo vhodné pro daný účel, stabilní a pevné
 • Rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody (pomocí průtokoměru a tlakoměru)
 • Správnou funkčnost tlakoměru (je-li namontován) a jeho měřící rozsah
 • Stav hadice (po celé délce), zaměřujeme se zejména na známky popraskání, pokroucení, opotřebení nebo poškození. V případě zjištění závady přezkušujeme hadici v podmínkách maximálního pracovního tlaku, případně doporučujeme a provádíme její výměnu.
 • Správnost a pevnost hadicových úvazů a spon (správný typ a zaručenou pevnost)
 • Funkčnost otáčení bubnu a hadice v obou směrech
 • Rozsah a funkčnost výkyvu ramene u výkyvných navijáků. Výkyv by měl být 180°
 • Správnou činnost samočinného uzavírcího ventilu a správnou funkčnost odpojovacího servisního ventilu u ručně ovládaných navijáků
 • Stav přívodního potrubí vody, zvláštní pozornost věnujeme jakýmkoli známkám poškození nebo opotřebení ohebného potrubí
 • Známky poškození a otvíratelnost dvířek u skříně (je-li namontována)
 • Použití správného typu proudnice a zda je proudnice snadno ovladatelná
 • Funkce všech hadicových vodítek a následně zabezpečujeme jejich správné a pevné uchycení
 • Provedení posledního testu maximální zátěže hadice. Všechny hadice se musí dle EN 671-1 nebo EN 671/2 každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak
 • Uvádíme hadicový naviják a hydrantový systém do stavu, aby byl schopen okamžitého použití.

Poznámka: Revizi a údržbu provádí vždy pouze oprávněná osoba.

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508