Práškové hasicí přístroje

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE:

Práškové hasicí přístroje naleznou využití zejména v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v automobilech. Prášek nevede elektrický proud, je tedy možné jimi hasit zařízení pod proudem (do 1000V), avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.

Práškový hasicí přístroj je vhodný na hašení:

 • prakticky všech pevných materiálů
 • kapalných látek (ředidla, pohonné hmoty, oleje)
 • hořících plynů (propan-butan), přičemž se nemusíme obávat úrazu proudem při hašení hořících obytných domů, v nichž nebyla odpojena elektřina. Přístroj funguje s velmi dobrou účinností, přičemž obsluha není ohrožena, při hašení s ním nevznikají žádné jedovaté zplodiny
 • hořlavých kapalin. Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.
 • hořlavých plynů. Stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě
 • elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem

Práškový hasicí přístroj je nevhodný na:

 • hašení pevných hořlavých látek látky (typu dřeva, uhlí, textilií). Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.
 • hašení hořlavých kovů. Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.
 • hašení jemné mechaniky a elektroniky

Práškový hasicí přístroj NESMÍ být použit na:

 • hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • hašení volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.

Práškové hasicí přístroje-objem hasiva 1 kg:

Práškový hasicí přístroj PG1

Práškový hasicí přístroj 1P

Hasicí přístroj tohoto typu je zvláště vhodný tam, kde je požadován malý a skladný univerzální hasicí přístroj, umožňující rychlou a efektivní likvidaci případného zahoření. Jeho ergonomicky tvarovaný ventil umožňuje snadné a bezpečné uchopení a ovládání s bezpečnou manipulací. Ventil tvoří spolu s elegantní bezešvou nádobou kompaktní a vyvážený celek, který působí v interiéru nenápadně. Je použitelný v oblasti průmyslu, energetiky, v domácnostech a dílnách, ale především je ideálním přístrojem pro vybavení osobních automobilů. Tento hasicí přístroj (pod stálým tlakem) je určen k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archívech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V. Použití na hašení požárů látek požární třídy A,B,C

Požární třídy A: požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím Požární třídy B: požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství Požární třídy C: požáry plynů

Technické parametry

Práškové hasicí přístroje-objem hasiva 2 kg:

Práškový hasicí přístroj PG2

Práškový hasicí přístroj 2P

Tento hasicí přístroj je vhodný pro použití všude tam, kde je třeba malý, skladný a spolehlivý univerzální hasicí přístroj. Uplatní se jak v průmyslu, energetice a hornictví, tak i v kancelářích, domácnostech nebo automobilech. Tento přístroj vyniká zejména velmi příznivým poměrem ceny a efektivity hašení. Bezešvá, ladně tvarovaná nádoba řadí tento přístroj mezi designově nejpovedenější přístroje na našem trhu. Použití na hašení požárů látek požární třídy A,B,C

Požární třídy A: požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím Požární třídy B: požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství Požární třídy C: požáry plynů

Technické parametry

Práškové hasicí přístroje-objem hasiva 4 kg:

Práškový hasicí přístroj PG4

Přenosný práškový hasicí přístroj s označením PG4LE je naplněn hasicím práškem o hmotnosti 4kg. Použití na hašení požárů látek požární třídy A,B,C i do 110kV při dodržení bezpečné vzdálenosti. Přístroj pracuje v teplotním funkčním rozsahu teplot od -20C do +60C.

Technické parametry

Práškové hasicí přístroje-objem hasiva 6 kg:

Práškový hasicí přístroj PG6

Práškový hasicí přístroj 6P

Uvedený hasicí přístroj je určen k použití zejména v oblasti průmyslu, v energetice, důlním hornictví, ale i v železniční přepravě, v nákladních automobilech, kancelářích, chatách či v domácnostech. Jedná se o výkonný, spolehlivý a vzhledný univerzální hasicí přístroj, který má vzhledem ke svým užitným parametrům velmi příznivou cenu. Hmotnost hasiva: 6 kg Požární třídy A: požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím Požární třídy B: požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství Požární třídy C: požáry plynů

Technické parametry

Hasicí přístroje - speciální :

Pojízdný práškový hasicí přístroj PG50

Práškový pojízdný hasicí přístroj P50Te

Hasicí přístroj tvoří ocelová tlaková nádoba naplněná hasicím práškem Furex ABC 40 pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Provozní tlak nám trvale ukazuje manometr našroubovaný do těla ventilu. Přístroj je vybaven 5 m hadicí a proudnicí umožňující přerušení dodávky hasiva. Množství náplně: 50 kg Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C Doba činnosti: 60 s Celková hmotnost: 78 kg Rozměry: 500 x 750 mm, výška 1075 mm Minimální hasicí účinek : A/IIIB/C (dle EN 1866)

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508