Sněhové (CO2) hasicí přístroje

SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE (CO2):

Princip hašení sněhovým (CO2) hasicím přístrojem, je založen na rychlém vyprázdnění obsahu oxidu uhličitého, ten vytěsní kyslík potřebný k hoření. U hořících tekutin zabraňuje jejich roztřikování, ke kterému by došlo proudem vody. Oxid uhličitý je elektricky nevodivý, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.

Sněhový přístroj je vhodný na hašení:

 • K hašení elektrických zařízení pod proudem
 • Hořlavé plyny. Velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.
 • Hořlavé kapaliny. Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.
 • Potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
 • Pevné hořlavé látky. Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.
 • Hořlavé kovy. Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

Sněhový přístroj není vhodný na hašení:

 • Pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva
 • Textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu

Sněhový přístroj NESMÍ být použit na hašení:

 • K hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • Hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.
 • Materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
 • Sypkých látek, alkalických kovů, atd.

Upozornění:
Při hašení pozor na prostor, kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem“.
Zde lze více než doporučit hašení elektrických zařízení. Po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a „nezanechává zbytky“ po hašení.

Při použití hasicího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasicím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasicího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasicími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.

Pozor!!!
Sníh oxidu uhličitého dosahuje teploty -76°C a při potřísnění pokožky je nebezpečí omrzlin

Hlavní části sněhových hasicích přístrojů:

 • ocelová tlaková lahev
 • pojistný ventil
 • spouštěcí ventil
 • sněhová proudnice
 • stoupací trubice - uvnitř přístroje

Sněhové hasicí přístroje - objem hasiva 2 kg:

Sněhový hasicí přístroj S2

Sněhový hasící přístroj S2

Tento hasicí přístroj nachází uplatnění v oblasti průmyslu, je vhodný pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Je ideální zejména pro hašení zařízení pod napětím a v oblastech, kde by na požářišti neměly zůstat zbytky hasební látky. Konstrukce proudnice a trysky přístroje je zárukou rychlého, cíleného zásahu proti případnému požáru. Další jeho nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a jeho možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (je použitelný i při –30°C). Přístroj je určeny k hašení požáru v počáteční fázi.
Požární třídy B: požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství
Požární třídy C: požáry plynů

Technické parametry

Sněhové hasicí přístroje - objem hasiva 5 kg:

Sněhový hasicí přístroj S5

Sněhový hasící přístroj CO2 S5

Tento sněhový hasicí přístroj nachází uplatnění v oblasti průmyslu, je vhodný pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Vzhledem ke skutečnosti, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, je ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Další jeho nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a jeho možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (je použitelný i při –30°C). Hhašení lze kdykoli přerušít. Tvar proudnice tohoto přístroje zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru, ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné držení a ochranu před případným omrznutím. Tento hasicí přístroj dodáváme i s hliníkovou tlakovou lahví, jejíž výhodou je nižší hmotnost. Životnost hasicího přístroje je nejdéle 40 let.
Hmotnost hasiva: 5 kg
Požární třídy B: požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství
Požární třídy C: požáry plynů

Technické parametry

Hasicí přístroje - speciální :

Pojízdný sněhový hasicí přístroj S30M

Sněhový pojízdný hasicí přístroj S30M

Pojízdný sněhový hasicí přístroj se skládá z jednoosého dvoukolového podvozku, na kterém je připevněna láhev naplněná 30 kg zkapalněného CO2. Množství náplně: 30 kg Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C Doba činnosti (průměrně): 120 s Minimální délka hadice: 5 m Celková hmotnost: 85 kg Použitelnost na třídu požáru: B/C Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508