Vodní hasicí přístroje

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE:

Pro hašení většiny běžných materiálů jsou známé vodní hasicí přístroje zcela postačující. Mají však jedinou výraznou nevýhodu: proud vody, která při hašení z přístroje stříká, je elektricky vodivý, takže přístroj nelze použít k hašení obytného domu, u něhož není vypnuta elektrická instalace. Přístroje jsou mrazuvzdorné.

Jsou vhodné na hašení:

  • Pevných hořlavých (organických) látek (papír, dřevo, textil,...). Voda hasí přímo „u zdroje“, likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno.
  • Další pevné hořlavé látky (papír, uhlí, textilie, guma) a pouze v nutosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter apod.
  • Hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony,...)

Jsou nevhodné na hašení:

  • Hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, líh, ředidlo,…). Je třeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.
  • Hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti. Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je více než obtížné.

NESMÍ být použity na hašení:

  • Elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti
  • K hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod. Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami. Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, běžný člověk zásah 230 voltů našich rozvodných sítích nemusí přežít!
  • Látky prudce reagující s vodou

Vodní hasicí přístroje - objem hasiva 6 kg :

Vodní hasicí přístroj V6

Vodní hasicí přístroj V6LE

Váha: 13 kg Výška: 590 mm Průměr nádoby: 150 mm Druh hasiva: Voda + K2CO3 (potaš) Obsah hasiva: s nemrznoucí směsí 6 l Výtlačný plyn: Dusík (N2) Provozní schopnost: - 20 až + 60°C Min. doba činnosti: 8 - 10 sec Hasební schopnost: 8A

Vodní hasicí přístroje - objem hasiva 9 kg :

Vodní hasicí přístroj V9

Vodní hasicí přístroj 9 V

Přenosný hasicí přístroj vodní pod stálým tlakem. Je určen k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím.
Hasicí přístroj je naplněn vodou s přísadou mrazuvzdorné látky o objemu 9 l. Jako hasivo je v tomto hasicím přístroji používaná voda s přísadou nejedovaté soli (potaš – uhličitan draselný), zajišťující mrazuvzdornost do –30°C. Hasební účinek spočívá v ochlazování hořící látky. Hasicí roztok odebírá teplo a odpařuje se. Vzniklá pára zamezuje přístupu vzduchu a působí dusivě na proces hoření. Hmotnost hasiva: 9 kg
Požární třídy A: požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím

Technické parametry

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508