Pěnové hasicí přístroje

PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Jsou naplněny směsí pěnidla Pyrocool s vodou.

Jsou vhodné na hašení:

  • Pevných hořlavých látek. Hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější
  • Hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.).Hasební pěna oddělí hořlavou kapalinu od plamene, oheň nemá „potravu“

Nejsou vhodné na hašení:

  • Hořlavých kapalin mísících se s vodou
  • Hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan
  • Hořlavé plyny.Stejný problém jako u vody
  • Hořlavé kovy.Hasební pěna obsahuje vodu

Nesmí být použity na hašení:

  • Na požáry elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, díky obsahu vody je totiž vodivost zaručena
  • Lehkých hořlavých a alkalických termitů, karbidů vápníku apod.

Pěnové hasicí přístroje - objem hasiva 6 kg

Pěnový hasicí přístroj P6P

Pěnový hasicí přístroj P6P

Přenosný hasicí přístroj. Nadrž valcovitého tvaru vyrobena z ocelového plechu uvnitř proti korozi poolověná. V horním víku je umístěna nárazníková spouštěcí armatura. Tlaková patrona plněná CO2. Proudnice v horní části nádoby - sitko, vystřikova uzavírací membrana a vířivá vložka ( přisává vzduch ). Mužeme hasit : A , B latky. Nesmí se hasit : líh a alkoholy, zařízení pod proudem, kovy.

Technické údaje :

Pěnový hasicí přístroj PP6LE

Váha: 13 kg Výška: 590 mm Průměr nádoby: 150 mm Druh hasiva: Voda + pěnidlo Obsah hasiva: 6 l Výtlačný plyn: Dusík (N2) Provozní schopnost: - 20 až + 60 °C Min. doba činnosti: 8 sec Hasební schopnost: 8A, 113B, C

Pěnové hasicí přístroje - objem hasiva 9 kg

Pěnový hasicí přístroj P9P

Pěnový hasicí přístroj P6P

Přenosný hasicí přístroj nelze použít na hašení zařízení pod napětím. Hasivo: Pyrocool AR. Hasicí schopnost: 13A / 183B / C. Hmotnost plného přístroje: 13,4 kg. Teplotní rozsah použití [oC]: 0 až +60. Min. doba činnosti [s]:12.

Hasicí přístroje - speciální :

Pojízdný pěnový hasicí přístroj VP50 Te

Pěnový pojízdný hasicí přístroj VP50 Te

Přístroj tvoří nádoba z nerezového plechu naplněná 45 litry hasiva (směs vody a pěnidla - 3% AFFF) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr našroubovaný do těla ventilu. Přístroj je vybaven 5 m hadicí a proudnicí umožňující přerušení dodávky hasiva. Přístroj je certifikován podle normy EN 1866.Upozornění: nepoužívat k hašení elektrických zařízení pod napětím! Množství náplně: 45 l Teplotní funkční rozsah: 0 až +60 °C Průměrná doba činnosti: 90 s Celková hmotnost: 85 kg Rozměry: 500 x 750 mm, výška 1075 mm Použitelnost pro třídu: A/B

Prostředek pro likvidaci havárií

Přípravek pro likvidaci ropných a požárních havárií - pěnový hasicí přístroj Bioverzál QF

Přenosný hasicí přístroj určený pro likvidaci ropných a požárních havárií. Hasivo: Bioverzál QF. Hasicí schopnost: 13A / 70B / C. Hmotnost plného přístroje: 13,4 kg. Teplotní rozsah použití [oC]: 0 až +60. Min. doba činnosti [s]: 12. Množství náplně: 9l.

 

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508