Jak si vybrat hasicí přístroj

Jak vybrat hasicí přístroj?

Ve většině případů jsou počty i typy hasicích přístrojů předepsány zpracovaným projektem. U menších staveb, které nemusejí být přístrojem ze zákona povinně vybaveny (chata nebo rodinný dům,...) však máme pro výběr těchto kritérií volnou ruku.

Výběr však není jednoduchý. Situace na trhu je značně nepřehledná, variant mnoho, informací zase málo. Co pak ? Záleží na majiteli. Jsou tací, kterým to nedá spát a začnou se zajímat. V přesvědčení, že není rozdílu mezi nákupem pečiva a hasicího přístroje, vydávají se na průzkum trhu, aby záhy zjistili, že nemají šanci se orientovat. Pak záleží na ochotě prodejce. Slušný vysvětlí výhody a nevýhody a nechá zákazníka vybrat. Ten druhý mu prostě něco prodá.

Jaký hasicí přístroj si tedy pořídit ? Jak už to tak bývá, odpověď na takto jednoduchou otázku je hodně složitá. Kritérií pro další členění je několik - třeba podle druhu náplně, konstrukce nebo velikosti. Prolistujte si nějaký katalog nebo navštivte specializovanou prodejnu a zjistíte to sami - vybíráte z několika desítek až stovek možností s cenovým rozdílem až několik stovek procent. A to jsme ještě nezačali řešit rozdíly mezi jejich hasicími schopnostmi. Vždyť se zeptejte třeba jen pěti lidí v okolí, jaký přístroj by použili na hašení osobního auta a možná se dostanete i na tři alternativy. Jak z této situace ven ? Můžete třeba postupovat podle těchto zásad :

Zamyslete se nad tím, jaký materiál převažuje v prostoru, kde bude hasicí přístroj instalován . Tato informace má zásadní význam pro výběr druhu přístroje. Podle hořlavého materiálu budeme v následujícím bodě vybírat hasivo a je rozdíl, zda v chráněném prostoru je dřevo, papír, látky, seno nebo třeba benzín.

Porovnejte jednotlivá hasiva - jejich výhody a nevýhody a schopnost hašení materiálu v prostoru. Hasicí přístroje se vyrábějí s celou řadou náplní. Můžeme si tedy vybrat vodní, pěnový, práškový, plynový nebo halonový. Každý z nich má své výhody a nevýhody a každý se dále dělí na další verze. Rozbor výhod a nevýhod jednotlivých druhů náplní bude námětem samostatných článků.

Vyřaďte z výběru nevhodná hasiva (nehasí daný materiál nebo jeho nevýhody jsou pro vás nepřijatelné). Stále zůstává několik možností výběru z vhodných hasiv.

Vyberte vhodnou velikost přístroje a porovnejte cenové nabídky. Přístroj každé náplně se vyrábí v několika velikostech. Pokud si přístroj pořizujeme do míst, kde není předepsán, nejsme limitováni požadavky na množství hasiva a můžeme si pořídit třeba dva menší. Co se týče cenové nabídky, je vhodné se zeptat, zda je cena konečná, zda obsahuje roční kontrolu přístroje a zda součástí ceny výrobku je držák.Ačkoliv to vypadá jako samozřejmost, zeptejte se (možná poopravíte svou představu o samozřejmostech).

zdroj:http://www.hasici.cz/

Zásady pro volbu hasicích přístrojů

  1. Znalost hořlavin - z hlediska chování latek při hoření / teplota, rychlost hoření, vývin plynu
  2. Znalost účinků hasebních látek - pro správné stanovení taktiky hašení / teplota, prašnost,otřesi, dosažitelnost přístroje
  3. Znalost prostoru, kde bude přístroj použit - uzavřené místnosti, volné prostranství, možnost vzniku škody při hašení

V případě, že si nejste 100%-ně jisti s výběrem vhodného typu, rádi Vám samozřejmě poradíme a názorně předvedeme zacházení s jednotlivými typy hasicích přístrojů.

Všechny námi nabízené typy hasicích přístrojů odpovídají českým předpisům a atestům a vztahuje se na ně zákonná záruka. Použitý hasicí přístroj je u nás pochopitelně možné opět naplnit.

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508